โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร
420 หมู่ 10  ตำบลในคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่