โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร
420 หมู่ 10  ตำบลในคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าตรวจมาตรการป้องการแพร่ระบาด โควิด-19
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลในคลองบางปลากด เข้าเยี่ยมและเข้าตรวจมาตรการป้องการแพร่ระบาด โควิด-19
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
การเรียนออนไลน์