ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
แจ้งการปรับลดค่าธรรมเนียมการเรียน
ประกาศหยุดเรียน เปิดเรียนวันที่ 1 ก.พ.64
ครูดีศรีสารสาสน์สมุทรสาร
เลือกประธานนักเรียน ปี 2563
กิจกรรมวันไหว้ครู
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าตรวจมาตรการป้องการแพร่ระบาด โควิด-19
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลในคลองบางปลากด เข้าเยี่ยมและเข้าตรวจมาตรการป้องการแพร่ระบาด โควิด-19
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
การเรียนออนไลน์